Resident Permit               
Norske statsborgere, som medlemmer i EØS, kan uten videre komme til Hellas på ferie, være her, kjøpe eiendom etc uten videre.


Grensen for opphold ligger på tre måneder sammenhengende, for så vidt det samme som gjelder for EU-borgere i Norge.


Nordmenn kan også ta arbeid i Hellas om de ønsker og det er mulig.


Om en tenker å være her i mer enn 3 måneder sammenhengende, arbeide eller kjøpe bil, så er det nødvendig med et såkalt Resident Permit.


Igjen, etter EØS avtalen, så er dette helt kurant og alle norske statsborgere vil få dette direkte uten noe problem.


Det er politiet som utsteder dette dokumentet, og det er kanskje det eneste dokumentet i Hellas en selv personlig må ordne.


Den lokale politistasjonen har egne ansatte som har dette som en del av sine arbeidsoppgaver, og disse politiansatte vil alltid kunne kommunisere på engelsk.


I Apokoronas er det politistasjonen i Vamos som er ansvarlig for dette, og Dimitris er personen som har de nødvendige fullmakter for å utstede dokumentet.


En kan ta kontakt med ham direkte på telefon, eventuelt oppsøke politistasjonen for å gjøre avtale.


Problemet som kan oppstå er rent praktisk i forhold til tid.


Som polititjenestemenn også i Norge har politiet her en vaktturnus som varierer fra dag til dag. I tillegg er det også slik at når Dimitris har vakt så er han først og fremst vakthavende polititjenestemann i Apokoronas.


Dette betyr at selv om en har en avtale på et gitt tidspunkt så kan det være at en kommer til politistasjonen og Dimitris er på uttrykning eller annet.


Slik er det, og det er ikke noe å gjøre med annet enn å få en ny avtale.


Det er også viktig å huske at om en har tilknytning til Apokoronas med eiendom eller annet å må en bruke politistasjonen i Vamos. Det er ikke mulig å f.eks reise til Chania.


Kan virke tungvint og tidkrevende, og det kan det til tider være. Men husk, dette er slik det er i Hellas og det er viktig å følge det systemet som er utarbeidet.


Dokumentasjonen en må ha for å få "Resident Permit" er:


Pass og kopi av pass

4 passbilder

Europeisk Helsetrygdkort og kopi av dette.


Kopier er viktig da disse leveres på politistasjonen og de tar ikke kopier selv.


På stasjonen vil en fylle ut et skjema med noen personlige opplysninger som navn, far- og mors navn, yrke etc. Dette er en kurant ting som går fort.


Normalt vil dokumentet være klart for avhenting iløpet av noen dager, og da er en "borger av Hellas". En kan være i landet så lenge en vil, arbeide og også kjøpe bil om en ønsker det.


Dokumentet er nå ikke tidsbegrenset, det gjelder til "evig tid".Skrevet av Tore

Dreamcatchers