Denne siden vil etterhvert inneholde svært mye som vil være nyttig for deg som har eiendom på Kreta.


Hellas har fått en ny regjering, basert på venstrepartiet Syriza.


Mye har skjedd i Hellas de siste årene, med innstramninger og skatteøkninger.


Den enkeltsaken som det desidert har vært mest protester mot er innføring av "midlertidig" eiendomsskatt ENFIA for noen år siden.


Bakgrunnen for de store protestene var at mange grekere eier mye eiendom via arv, men har lite penger. Dette har vært et svært stort problem for mange.


Før valget lovet Syriza at dette skulle endres, og det er det første de virkelig tar tak i nå.


Regjeringen har idag lansert sitt forslag til ny eiendomsskatt, som vil tre i kraft umiddelbart etter votering i Parlamentet (der de har flertall sammen med koalisjonspartner Uavhengige Grekere).


I korte trekk vil det endres fra en ren eiendomsskatt til en formuesskatt, der "fribeløpet" vil være €300000. Eiendommer skal takseres etter faktisk verdi etter dagens forhold.


Den totale formuen som skal skattlegges vil inkludere bankinnskudd, biler, fly og annet.


For en skandinav som eier eiendom på Kreta eller i Hellas vil dette i de aller fleste tilfeller bety at skattleggingen som har vært vil bortfalle, eller i noe tilfeller, om en eier en kostbar eiendom, bli betydelig redusert.


Forslaget er ikke vedtatt enda, men interessant er det, og ettersom regjeringen har flertall er det sannsynlig at det vil passere Parlamentet.


Dette matcher også det alle vanlige innbyggere har ment i flere år, at de rike må skattlegges hardere og vanlige folk lavere.


Les hele sakenSkrevet av Tore

Uavhengig eiendomsmegler tilknyttet Dreamcatchers